Færslur: 2018 Mars

31.03.2018 19:07

1487. Máni EA 307. TFYL.

Skemmti og hvalaskoðunarskipið Máni EA 307 var smíðaður hjá Skipasmíðastöðinni Skipavík h/f í Stykkishólmi árið 1977. Eik. 47 brl. 365 ha. Caterpillar díesel vél. Hét fyrst Ásbjörg ST 9. Var fyrst í eigu Benedikts S Péturssonar, Daða Guðjónssonar og Guðlaugs Traustasonar á Hólmavík frá sama ári. Endurmældur í desember 1986, mælist þá 50 brl. Nöfnin sem báturinn hefur borið eru, Máni, Númi RE, Númi HF, Númi KÓ, Valdimar SH, Alli Júl ÞH, Ásbjörg RE og Ásbjörg ST. Hefur ekki stundað fiskveiðar síðustu 18 árin. Er nú í eigu Arctic Sea Tours ehf á Dalvík. Glæsilegur bátur. Það var Haukur Sigtryggur Valdimarsson sem sendi mér þessar myndir og þakka ég honum kærlega fyrir þær.

1487. Máni EA 307. TFYL.

Máni á leið í skemmtiferð frá Dalvík.

Máni á leið úr Dalvíkurhöfn.

Skemmtibáturinn Máni EA á Eyjafirði.                         (C) Myndir: Haukur Sigtryggur Valdimarsson.

                 Ásbjörg ST 9

1 júlí sl. afhenti Skipasmíðastöðin Skipavík h.f. í Stykkishólmi nýtt 47 rúmlesta eikarfiskiskip, sem er nýsmíði nr. 15 hjá stöðinni, og hlaut skipið nafnið Ásbjörg ST 9. Skip þetta er byggt eftir sömu teikningu og nýsmíði nr. 14, Kristbjörg ÞH 44 (8. tbl. Ægis '75), hjá umræddri stöð. Eigendur skipsins eru Benedikt Guðjónsson, sem jafnframt er skipstjóri, Daði Guðjónsson og Guðlaugur Traustason, Hólmavík. Fremst í skipinu, undir þilfari, er lúkar en þar fyrir aftan fiskilest, þá vélarúm, káeta og stýrisvélarrúm aftast.
Fremst í fiskilest er ferskvatnsgeymir og keðjukassi, en brennsluolíugeymar eru í síðum vélarúms. Vélarreisn og þilfarshús, aftan til á þilfari, eru úr áli. Aðalvél skipsins er Caterpillar, gerð D 343 TA, sex strokka fjórgengisvél með forþjöppu og eftirkælingu, sem skilar 365 hö við 1800 sn/mín. Vélin tengist skiptiskrúfubúnaði með niðurfærslugír (4.6:1) frá Fernholt og Giertsen af gerðinni PB 1-43. Skrúfa er 3ja blaða, þvermál 1400 mm.

Ægir. 15 tbl. 1 september 1977.30.03.2018 21:32

Norðfjarðartogararnir Egill rauði og Goðanes við bryggju í Neskaupstað.

Nýsköpunartogarar Norðfirðinga, Egill rauði NK 104 og Goðanes NK 105 liggja hér við innri bæjarbryggjuna í Neskaupstað á vordögum árið 1952. Mönnum ber saman um að Nýsköpunartogararnir hafi verið afkastamikil fiskiskip og góð sjóskip, en með undantekningum þó. Sumir þeirra þóttu blautir og það með afbrigðum, en það var ekki algilt. Þó að afkoma togaranna versnaði til muna þegar líða fór á sjötta áratuginn, hafði útgerð þeirra gríðarleg áhrif á afkomu fólks og útgerðarbæjanna sem gerðu skipin út. Eins og sést á myndinni er bryggjuaðstaðan langt í frá að vera fullnægjandi á Norðfirði fyrir svona stór skip eins og Nýsköpunartogararnir voru. Það áttu eftir að líða rúmlega tíu ár þangað til uppfyllingin neðan við Steininn og Kastalann var tekin í notkun og almennt kölluð bæjarbryggjan í Neskaupstað.


Nýsköpunartogarar Norðfirðinga, Egill rauði og Goðanes við innri bæjarbryggjuna í Neskaupstað á vordögum árið 1952.         (C) Guðni Þórðarson.

     Norðfjarðartogararnir nýkomnir                       af Grænlandsmiðum

Neskaupstað. Frá fréttaritara Þjóðviljans. Norðfjarðartogararnir hafa nú báðir landað hér á Norðfirði saltfiski er þeir veiddu á Grænlandsmiðum. Goðanes 334 tonnum og Egill rauði 379 tonnum.
Goðanes kom til Norðfjarðar í gærmorgun frá Færeyjum, en þangað flutti það færeyska sjómenn sem verið höfðu á skipinu. Nauðsynlegar lagfæringar verða nú framkvæmdar á togurunum og fara þeir í slipp, en að því loknu fara þeir báðir á veiðar, en þó sennilega ekki fyrr en um mánaðamót.

Austurland. 18 júlí 1954.


B.v. Egill rauði NK 104. TFKC.                                        (C) Róbert Ingi Guðmundsson. (Ringi)


B.v. Goðanes NK 105. TFUD.                                               (C) Róbert Ingi Guðmundsson. (Ringi)

     Atvinnutæki nýsköpunaráranna
   undirstaða góðrar afkomu fólksins

Þar skildum við síðast við Neskaupstað að hátíðisdögum 25 ára afmælisins var lokið og framundan önn virkra daga. Sú fregn hafði borizt að Egill rauði væri væntanlegur næstu daga með 300 lestir af fiski. Og ekki þarf að dveljast lengi á Norðfirði til að finna hvernig nýsköpunartogararnir tveir, Egill rauði og Goðanes, móta atvinnulíf bæjarins og veita beint og óbeint hundruðum bæjarbúa lífsuppeldi. Í hátiðaræðu Bjarna Þórðarsonar bæjarstjóra var vikið að atvinnumálum og horfum í Neskaupstað. Ég bað hann að segja lesendum Nýja tímans nokkru nánar frá bæjarmálunum, og koma hér spurningar mínar og svör hans. :
Hver er þáttur bæjarins í atvinnulífinu? Hvað snertir þátttöku í framleiðslunni, má heita, að rekstur togaranna og fiskverkun við þann rekstur sé eina beina þátttaka bæjarins í framleiðslustörfunum. Bærinn á og rekur tvo togara, Egil rauða og Goðanes. Þessi rekstur er það umfangsmikill, að bærinn er stærsti atvinnurekandinn á staðnum. Hvert er gildi togaranna fyrir atvinnulíf bæjarbúa? Með sanni má segja, að á síðustu árum hafi afkoma bæjarbúa að langmestu leyti byggzt á togaraútgerðinni. Vegna margra ára aflabrests á fiskimiðum Austfirðinga hefur bátaflotans gætt miklu minna í atvinnulífinu en eðlilegt getur talizt. Til að viðhalda atvinnu í bænum hefur verið lögð á það áherzla, að togararnir legðu hér upp afla sinn, en vegna fjarlægðar staðarins frá helztu fiskimiðum togaranna hefur heimalöndun í þetta stórum stíl oft verið útgerðinni fremur óhagstæð. Á togurunum hafa margir sjómenn atvinnu sína og á vegum togaranna beinlínis starfar fjöldi verkafólks, sem hefur þaðan meginhluta tekna sinna. Sú vinna er fyrst og fremst við afgreiðslu skipanna, skreiðarverkun, saltfiskverkun, pökkun á saltíiski og skreið o. s. frv. Skreiðarverkun togaranna er allmikil og fylgir henni mikil vinna. Sama er að segja um saltfiskverkunina. Á síðasta ári höfðu mörg heimili góðar tekjur af að taka saltfisk til verkunar (sólþurrkunar) í ákvæðisvinnu. Auk þess er svo geysimikil vinna, sem ekki er beinlínis á vegum togaranna, en er þó að þakka rekstri þeirra. Er þar einkum átt við hráefnisöflun þeirra fyrir frystihúsin, en að undanförnu hafa þau einkum unnið úr togarafiski. Einnig hafa þurrkhúsin fyrst og fremst haft togarafisk til verkunar. Erfitt er að sjá, hvernig menn hefðu getað lifað hér á síðustu árum, ef togaranna hefði ekki notið við.
Hvernig eru atvinnuhorfur og afkomuhorfur manna yfirleitt? Þeirri spurningu er erfitt að svara svo að á verði byggt. Bær, sem byggir alla afkomu sína á fiskveiðum eins og Neskaupstaður gerir, býr alltaf við mikið öryggisleysi í þessum efnum. En þess má geta, að nú um mörg ár hafa heildartekjur bæjarbúa vaxið jafnt og þétt ár frá ári og hafa án efa aldrei verið eins háar og, síðasta ár, þó að tölur þar að lútandi liggi ekki fyrir enn. Það sem af er þessu ári má telja, að atvinna hafi verið góð, þótt eyður séu þar í, og tekjur verkafólks góðar. Um framtíðarhorfur vil ég sem mlnnst segja vegna óvissunnar sem alltaf fylgir fiskveiðunum. En þó má geta þess, að ef unnt verður að reka togarana, má fullyrða, að bæjarbúar muni fyllilega halda í horfinu hvað afkomu snertir. En neyðist bærinn til að stöðva  rekstur togaranna um lengri tíma, má telja víst, að afkoma manna versni stórum, nema að svo vel vildi til, að afli glæddist aftur á Austfjarðamiðum.
Hvað vantar helzt til framhaldandi vaxtar bæjarins? Það er sitt af hverju, sem okkur vantar. Af atvinnutækjum held ég að við höfum mesta þörf fyrir hæfilega stóra síldarbræðslu, svo okkur megi takast að notfæra okkur síldveiðarnar við Austurland. Bærinn hefur gert talsverðar uppfyllingar, en við getum ekki orðið samkeppnisfærir fyrr en bræðslan er fengin. Í vor verður haldið áfram að gera uppfyllingu og við það batnar enn aðstaðan til söltunar. Ég tel rétt, að hlutafélag framleiðenda reisi bræðsluna, gjarnan með þátttöku hafnarsjóðs og bæjarsjóðs. En ef á allt er lítið, verður að telja, að Norðfirðingar séu vel settir með framleiðslutæki. Þau eru að vísu einhæf, eingöngu, eða svo til, miðuð við fiskveiðar og hagnýtingu sjávarafla, en þau eru góð og afkastamikil.

Nýi Tíminn. 17 júní 1954.
 

30.03.2018 06:38

B. v. Úranus RE 343. TFUG.

Nýsköpunartogarinn Úranus RE 343 var smíðaður hjá Alexander Hall & Co Ltd í Aberdeen í Skotlandi árið 1949. 656 brl. 1.000 ha. 3 þennslu gufuvél. Smíðanúmer 725. Eigandi var Júpíter h/f í Reykjavík frá 2 apríl sama ár. Úranus kom til heimahafnar sinnar, Reykjavíkur hinn 5 apríl árið 1949. Úranus RE 343 landaði síðast í Reykjavík 7. marz árið 1974 og fór til Spánar hinn 17. apríl sama ár með Marz RE 261 í togi þangað sem þeir voru seldir í brotajárn og var tekinn af skrá 20 maí árið 1974.
Ýmsar breytingar voru gerðar á teikningu togarans, s.s. settur á skipið pólkompás sem staðsettur var framan á brúnni, pokabómur festar upp undir salningu. Þær vísuðu þá lárétt út þegar pokinn var hífður út og náði lengra en venjulegar bómur sem vísuðu skáhallt upp og voru festar neðarlega á mastrið. Úranus var jafnframt fyrsti togarinn sem smíðaður var með hærri lunningar sem náðu aftur að svelgnum. Áður höfðu togarar Tryggva, Neptúnus og Marz fengið hækkaðar lunningar en þær náðu aðeins aftur fyrir vantinn.
Ég hef fengið í hendurnar mikið safn mynda sem Atli Michelsen fyrrum skipverji á Úranusi tók þar um borð af skipsfélögum sínum og mörgu öðru. Eru þetta ómetanlegar heimildir um sögu Nýsköpunartogaranna. Ég mun birta þær hér á síðunni á næstunni. Þakka ég Atla kærlega fyrir afnot myndanna.


215. Úranus RE 343 í Reykjavíkurhöfn.                                                            (C) Atli Michelsen.

        Úranusi hleypt af stokkunum

Í gær var hleypt af stokkunum í skipasmíðastöð Alexander Hall í Aberdeen, nýsköpunartogaranum Úranus RE 343. "Úranus" er af minstu gerð nýsköpunartogaranna, 175 fet á lengd. Eigandi hans er h.f. Júpíter hjer í Reykjavík, en framkvæmdastjóri fjelagsins er Tryggvi Ófeigsson. Var hann viðstaddur athöfnina, ásamt dóttur sinni, Herdísi, er Skýrði skipið.

Morgunblaðið. 6 október 1948.


B.v. Úranus RE 343 í smíðum hjá Alexander Hall í Aberdeen veturinn 1949.
Mynd úr safni Hafliða Óskarssonar.


B.v. Úranus RE 343 nýsmíðaður hjá Alexander Hall í Aberdeen.                   Ljósmyndari óþekktur.

               Úranus kemur í dag

Í dag kemur nýsköpunartogarinn Úranus hingað til lands. Er þetta næst síðasti togarinn, sem samið var um smíði á. Úranus er eign h.f. Júpíters hér í Reykjavík. Skipstjóri er hinn kunni aflamaður Bjarni Ingimarsson. Einn togari, utan tveggja dieseltogara, er enn í smíðum í Englandi og er það Svalbakur, sem bojarútgerð Akureyrar á.

Vísir. 5 apríl 1949.


B.v. Úranus RE 343 að landa afla sínum í Hull.                                               (C) Hull Daily Mail.

      Úranus seldi í gær í fyrsta sinn

Nýjasti eimtogari Íslendinga, Úranus, seldi afla sinn í fyrsta sinn í Englandi gær. Afli togarans var 4.715 kit eftir 15 daga veiðiför hér við Iand og seldist fyrir 15.241 sterlingspund. Skipstjóri á Úranusi er Bjarni Ingimarsson, einn fengsælasti skipstjóri togaraflotans. Markaður í Englandi er lélegur um þessar mundir á karfa og ufsa, en góður á öðrum fisktegundum. Í þvi sambandi má geta þess, að í byrjun desember á s.l. ári féll fiskverðið í Englandi og Þýzkalandi um 2/6 sh. Þýðir það nálægt 600 punda lægri sölu á sama magni og Úranus seldi að þessu sinni. Lætur nærri, að ef togararnir ganga allt árið, þýði þessi lækkun um 200 þúsund króna lægri sölur.

Vísir. 30 apríl 1949.


Landað úr togaranum Úranusi RE á sjötta áratugnum. Hluti aflans er verið að spyrða á bryggjunni.


B.v. Úranus RE 343 með trollið á síðunni. Á myndinni sést hvað pokabóman var staðsett hátt í mastrinu. (C) Sigurgeir B Jónasson.

   Óttast er um "Úranus" á Nýfundnalandsmiðum
        Síðast heyrðist til hans á sunnudagskvöld

         Ofsaveður hamlar leit skipa og flugvéla

Tekið  er að óttast um Reykjavíkurtogarann Úranus, sem að undanförnu hefur verið að veiðum á Nýfundnalandsmiðum, en þangað fór hann 28. desember. Á Úranusi er 28 manna áhöfn, skipstjóri er Helgi Kjartansson , en eigandi togarans er Júpiter h.f. Ekki hefur heyrzt til togarans síðan á sunnudagskvöld . Hafði togarinn Þormóður goði samband við Úranus síðast klukkan 10. Engir aðrir íslenzkir togarar voru þá á Nýfundnalandsmiðum, en togararnir Pétur Halldórsson og Þorsteinn Ingólfsson sigldu fyrir nokkru áleiðis þangað vestur, en sneru við er þeir áttu 200 mílur ófarnar á miðin vegna slæmrar veðurspár og frosta. Þeir Úranus og Þormóður goði héldu heimleiðis af miðunum á laugardagskvöld. Þormóður var í gær rúmlega hálfnaður heim, því kl. 2 í gær barst Bæjarútgerð Reykjavíkur skeyti frá honum þar sem sagði, að skipið væri þá komið 664 mílur áleiðis, en því miðaði hægt vegna veðurs.
Kanadiski flugherinn var beðinn aðstoðar og er hann þess albúinn að hefja leit að Úranusi. Bandaríska strandgæzlan hefur líka sent skip á vettvang. Þá hefur Upplýsingaþjónusta Bandaríkjanna hér greint frá, að allar herflugvélar Bandaríkjamanna á leið milli Keflavíkur og Bandaríkjanna muni hlusta vel í loftskeytatæki sín og þær, sem verði yfir leitarsvæðinu í björtu muni svipast um eftir togaranum. Í gærkveldi símaði fréttaritari Mbl. í St. Johns á Nýfundnalandi, eftirfarandi: Bandaríska strandgæzluskipið "Half Moon" er að nálgast aðalleitarsvæðið, um 70 mílur undan norðausturströnd Nýfundnalands, eða 100 mílur fyrir norðan Gander. Aðeins eitt annað skip er á þessum slóðum, eftirlitsskipið "Charlie", einnig frá strandgæzlunni. Enn er beðið veðurs svo að leit geti hafizt úr lofti, því veðrið á leitarsvæðinu er enn slæmt. Vindhraðinn í dag var þar 65 mílur á klst. og sagður stórsjór. Í dag voru öll skip á nálægum slóðum látin vita af leitinni og flugvélar úr björgunardeild kanadíska flughersins stóðu til taks í herstöðvunum Argentia og Torbay á Nýfundnalandi og Goose Bay á Labrador.
Talið er að síðast hafi heyrst frá Úranusi sunnudaginn 10. janúar kl. 4,50, (Nýfundnalandstími), en þá sagði hann að veðrið væri mjög slæmt.

Morgunblaðið. 13 janúar 1960.


B.v. Úranus RE 343 á toginu.                                                              (C) Sigurgeir B Jónasson.

 Úranus fundinn og skipshöfn hans heil á húfi
            Senditæki togarans voru biluð

Úranus er fundinn. Ég var að hlusta á samtal björgunarflugvélarinnar við Þormóð goða núna á stundinni. Það er allt í lagi hjá þeim á Úranusi nema talstöðin. Þeir eru á leiðinni heim. Þannig frétti Mbl. hin miklu gleðitíðindi kl. rúmlega 5 í gær. Togari, sem ekkert hafði heyrzt til síðan á sunnudagskvöld var kominn fram og var á heimleið með skipshöfn sína heila á húfi. Það var Karl Sigurðsson, aðstoðarbryti á Gullfossi, sem hringdi fréttina til blaðsins. Hann hafði setið við útvarpstæki sitt og reynt að fylgjast með fréttum af leitinni af Úranusi.
Rétt á eftir bárust blaðinu fregnir af samtölum milli skipverja á Þormóði goða og vandamanna heima í Reykjavík. Þormóður goði: Þeir eru búnir að finna hann. Kona í Reykjavík: Eru þeir búnir að finna hann, guði sé Iof. Þormóður goði: Já, hann er tæpum 200 mílum á eftir okkur. Konan: Ó, hvað það er dásamlegt. Þormóður goði: Það voru eitthvað biluð hjá honum senditækin og hann getur ekki látið til sín heyra, en það virðist allt vera í lagi hjá honum. Konan: Almáttugur guð, hvað maður er búinn að vera hræddur.
Slík voru fyrstu viðbrögð fólksins í landi við gleðitíðindunum. Heit fagnaðarbylgja fór um alla Reykjavík, þegar fregnin barst út um bæinn. Í hinum gamla sjómannabæ ríkti síðara hluta dags í gær djúp og þakklát gleði meðal almennings. Á heimilum sjómannanna á Úranusi snérist nagandi kvíði og óvissa upp í einlægan fögnuð og tilhlökkun til heimkomu ástvina, frænda og vina. Það var flugvél frá varnarliðinu, sem fann skipið kl. 16.45 í gær, en með henni voru tveir menn frá Landhelgisgæzlunni, Guðmundur Kærnested og-Guðjón Jónsson. Var skipið þá um 195 mílum á eftir Þormóði goða, statt á 57,58 gr. norður breiddar og 33,45 gr. vestur lengdar. Voru loftskeytatæki skipsins í ólagi, en skipverjar gáfu merki um að allt væri í lagi, og óskuðu ekki aðstoðar. Úranus var síðdegis í gær, er hann fannst, í norðurjaðri storm svæðisins á þessum slóðum, en þaðan og heim var hæg austanátt. Mun skipið hafa verið ca. 490 mílur frá Reykjanesi og kemur væntanlega heim á föstudag eða laugardag. Er skipið fannst, hafði ekki náðst samband við það í hátt á þriðja sólarhring. Kl. 22.30 á sunnudagskvöld hafði Þormóður goði samband við Úranus, en þá voru bæði skipin komin á heimleið af Nýfundnalandsmiðum. Veður fór þá vaxandi, komin 10 -11 vindstig.
Er Þormóður goði náði ekki sambandi við Úranus á mánudag, var loftskeytastöðinni tilkynnt um það og bandaríska strandgæzlan og kanadíski flugherinn beðinn um aðstoð. Hófu strandgæzluskip og síðan flugvélar leitina, en leitarskyggni fyrir flugvélar var slæmt. Var leitað miklu vestar en togarinn reyndist vera, þar eð fyrst og fremst var svipazt um eftir honum þar sem síðast hafði til hans heyrzt. Hafði Úranus lagt að baki meira en helming leiðarinnar heim síðdegis í gær. Flugvélar á leið yfir hafið höfðu einnig hlustað í loftskeytatæki sín, og Hekla, flugvél Loftleiða var búin að búa sig undir að leggja lykkju á leið sína og svipast um eftir Úranusi í gær. Skipshöfnin á Úranusi í þessari veiðiferð voru:
Helgi Kjartansson, skipstjóri, Holtsgötu 22.
Jóhannes Sigurbjörnsson, 1. stýrimaður, Víðimel 23.
Ægir Egilsson, 2. stýrimaður, Stangarholti 16.
Viggó E. Gíslason, 1. vélstjóri, Mávahlíð 24.
Sveinbjörn Helgason, 2. vélstj., Mánagötu 19.
Hlöðver Magnússon, 3. vélstj., Knoxbúðum E-22.
Þórður Jónasson, loftskeytamaður, Nökkvavogi 3.
Hálfdán Ólafsson, 1. matsv., Bergstaðastræti 45.
Ægir Gíslason, 2. matsveinn, Skúlagötu 64.
Einar Sigurðsson, kyndari, Múlabúðum 20.
Þorbjörn Friðriksson, kyndari, Vesturgötu 26.
Kristinn Guðmundsson, bátsmaður, Ásgarði 53.
Birgir Egilsson, netamaður, Stangarholti 16, bróðir Ægis, 2. stýrimanns.
Haraldur Ragnarsson, netamaður, Snorrabraut 40.
Joachim Kaehler, þýzkur maður til heimilis í Þjóðminjasafnsbyggingunni.
Hreiðar Einarsson, háseti, Barmahlíð 37.
Ólafur Jónsson, háseti, Stykkishólmi.
Pétur Hraunfjörð, háseti, Heimahvammi, Blesugróf.
Sigurður Jóhannsson, háseti, Bakkag. 2.
Halldór Magnússon, háseti, Mel, Breiðholtsvegi.
Hörður ívarsson, háseti, Vesturgötu 26A.
Ágúst Guðjónsson, háseti, Akurgerði 3.
Bræðurnir Guðmundur og Ívar Steindórssynir, Teigi, Seltjarnarnesi.
Jurgen Scheffer, háseti, Laugavegi 68.
Uwe Eggert, háseti, Selás 6.
Konrad Braun, til heimilis í Aachcen, V-Þýzkalandi.

Morgunblaðið. 14 janúar 1960.


B.v. Úranus RE 343 heldur til hafs úr Reykjavíkurhöfn.                                Ljósmyndari óþekktur.

B.v. Úranus RE 343 við bæjarbryggjuna í Neskaupstað sennilega árið 1973. Lengst til vinstri sést í skorstein 1137. Barða NK 120. Utan á bryggjunni er 1278. Bjartur NK 121 sem nýlega er kominn heim eftir 49 sólarhringa siglingu frá Niigata í Japan.       Ljósmyndari óþekktur.


B.v. Úranus RE 343 eftir brotið sem hann fékk á sig suðaustur af Færeyjabanka í febrúar árið 1962. Mynd úr safni Hafliða Óskarssonar.

           Íslenskir togarar í óveðri
Brotsjór tók bátana og laskaði Úranus

Norðaustan stormur og óveður hefur geisað suðaustur af Færeyjabanka, eins og skýrt hefur verið frá í blaðinu og skip lent þar í miklum erfiðleikum. Nokkrir íslenzkir togarar hafa verið á ferðinni á þessum slóðum og þremur þeirra hlekkzt á. Úranus missti bátana í brotsjó og fleira brotnaði ofanþilja, stýrið á Júní skemmdist er það var á leið norsku skipi til hjálpar og smávægileg bilun varð hjá Skúla Magnússyni. Ekki er getið um í skeytum að neitt hafi orðið að mönnum og öll eru skipin á heimleið. Ekkert mun hafa orðið að öðrum togurum á þessum slóðum. Veðrið var í gær að ganga niður.Kl. 6 á föstudagsmorgun fékk Úranus á sig brotsjó, er skipið var statt 250 sjómílur suðaustur af Færeyjum á heimleið. Í skeyti til útgerðarfélagsins, sem var 12 tíma að komast til viðtakanda, var sagt að Úranus hefði misst báða björgunarbátana, og tvo gúmmíbáta, allar bátauglur séu stórskemmdar og ónýtar, loftventill yfir kyndistöð gjörónýtur, reykháfur mikið doldaður, ein plata á vélarrist dælduð, en aðrar sýnilegar skemmdir ekki stórvægilegar. Útgerðarfélagið Júpiter h.f. sendi Úranusi fyrirspurn um það hvernig veður væri. Kom svar í fyrrinótt, þar sem sagði að veður færi batnandi og Úranus væri kominn á Færeyjabanka og virtist allt í lagi með ferð skipsins. Jafnframt lét Júpiter skipaskoðun ríkisins vita um atburðinn svo og skoðunarstjóra Lloyds. Þess má geta að Úranus mun enn hafa tvo 12 manna gúmmíbáta um borð.

Morgunblaðið. 18 febrúar 1962.


29.03.2018 21:16

1937. Björgvin EA 311 í Hafnarfjarðarhöfn í dag.

Dalvíkurtogarinn Björgvin EA 311 lá í Hafnarfjarðarhöfn í dag. Náði nokkrum myndum af honum. Björgvin var smíðaður í Flekkefjord í Noregi árið 1988 fyrir Útgerðarfélag Dalvíkinga h/f á Dalvík. 499 brl. 2.223 ha. Deutz vél, 1635 Kw. Togarinn er núna í eigu Samherja á Akureyri en gerður út frá Dalvík eins og áður. Glæsilegt skip Björgvin og tók sig vel út í blíðunni í dag.


1937. Björgvin EA 311. TFFY.


1937. Björgvin EA 311. TFFY.


1937. Björgvin EA 311. TFFY.


1937. Björgvin EA 311. TFFY.


1937. Björgvin EA 311. TFFY.                                         (C) Þórhallur S Gjöveraa. 29 mars 2018.

               Björgvin EA 311

Nýr skuttogari, m/s Björgvin EA 311, bættist við fiskiskipastólinn 26. Júlí s. I. en þann dag kom skipið í fyrsta sinn til heimahafnar sinnar, Dalvíkur. Björgvin EA er smíðaður hjá Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S, Flekkefjord í Noregi, smíðanúmer 142 hjá stöðinni, en er hannaður hjá Skipatækni hf. í Reykjavík. Björgvin EA er fimmtándi skuttogarinn, sem umrædd stöð smíðar fyrir Íslendinga, en auk þess hefur stöðin séð um smíði á einum skuttogaraskrokk (Björgúlf EA) fyrir Slippstöðina. Skrokkar allra þessara togara eru smíðaðir hjá Kvina Verft í Flekkefjord, sem annast hefur þann þátt smíðinnar fyrir Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. Hinn nýi Björgvin kemur í stað samnefnds skuttogara, sem einnig var smíðaður hjá Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk (afhentur í janúar 1974) fyrir sömu útgerð. Gamli Björgvin hefur nú verið seldur til Noregs. Björgvin EA er með búnaði til heilfrystingar á karfa og gráluðu, auk búnaðar til ísfisk meðhöndlunar.
Björgvin EA er í eigu Útgerðarfélags Dalvíkinga hf., Dalvík. Skipstjóri á skipinu er Vigfús R. Jóhannesson og yfirvélstjóri Hafsteinn Kristinsson. Framkvæmdastjóri útgerðar er Valdimar Bragason.
Mesta lengd 50.53 m.
Lengd milli lóðlína (VL=4.80 m) ... 48.15 m.
Lengd milli lóðlína (perukverk) 44.78 m.
Breidd (mótuð) 12.00 m.
Dýpt að efra þilfari 7.30 m.
Dýpt að neðra þilfari 4.80 m.
Djúprista (hönnunar) 4.80 m.
Eigin þyngd 1.138 tonn.
Særými (djúprista 4.80 m) 1.564 tonn.
Burðargeta (djúprista 4.80 m) 426 tonn.
Lestarými 480 m3
Meltugeymar 78.5 m3
Brennsluolíugeymar (forðageymar) ... 121.3 m3
Set- og daggeymar 12.7 m3
Ferskvatnsgeymar 77.8 m3
Sjókjölfestugeymir 24.1 m3
Ganghraði (reynslusigling) 14.2 sjómílur.
Rúmlestatala 499 brl.
Skipaskrárnúmer 1937.

Ægir. 8 tbl. 1 ágúst 1988.


29.03.2018 08:52

87. Heiðrún ÍS 4. TFQM.

Vélskipið Heiðrún ÍS 4 var smíðuð hjá Skipasmíðastöð KEA á Akureyri árið 1944 fyrir Hlutafélagið Grím í Borgarnesi. Hét fyrst Hafborg MB 76. Eik. 92 brl. 240 ha. Lister díesel vél. Skipið var endurmælt árið 1947, mældist þá 101 brl. Selt 16 desember 1952, Rún h/f í Bolungarvík, hét Heiðrún ÍS 4. Ný vél (1956) 360 ha. Lister díesel vél. Selt 18 júní 1968, Jóni Magnússyni á Patreksfirði og Hjalta Gíslasyni í Reykjavík, skipið hét Vestri BA 3. Selt 5 febrúar 1972, Árna Sigurðssyni og Reyni Ölverssyni í Keflavík, skipið hét Sólfell GK 62. Talið ónýtt og tekið af skrá 18 desember árið 1973.


Vélskipið Heiðrún ÍS 4.                                               (C) Snorri Snorrason.  Úr safni Atla Michelsen.

              V.s. Hafborg MB 76

Nýlega bættist nýtt skip í fiskiflota okkar, nefnilega vélskipið Hafborg MB. 76, smíðað af skipasmíðastöð KEA á Akureyri, en yfirsmiður var Gunnar Jónsson. Eigandi er h.f. Grímur í Borgarnesi, framkvæmdastjóri Friðrik Þórðarson. Skipinu var hleypt af stokkunum hinn 6. maí s.l, þá nærri fullsmíðuðu, og fór reynsluför sína 14. s.m. Stærð þess er sem hér segir:
Brúttó 92.22 rúmlestir.
Undir þilfari 78.08. 
Nettó 37.90.
Lengd 24.90 metrar.
Breidd 5.84. 
Dýpt 2.54. 
Aðalvél skipsins er Lister-Dieselvél, 320 hestöfl, en hjálparvél 8 hestafla vél sömu tegundar. Olíugeymar rúma ca. 10 tonn. Í reynsluferðinni náðist 10.2 sjómílna hraði á klst., með 580 snúningum (mest 600 snúningar), en fullhlaðið á venjulegri ferð (ca. 500 snún.), hefir skipið náð 9.6 sjómílna hraða í góðu veðri. Að smíði er skipið hið vandaðasta að öllu leyti, íbúðum skipverja haganlega komið fyrir, og allur frágangur með afbrigðum snyrtilegur, enda er yfirsmiður skipsins þegar orðinn landskunnur fyrir vandvirkni sína. Skipið hefir þegar farið eina ferð með ísfisk til Englands og reyndist þá ágætis sjóskip undir hleðslu. Fullhlaðið bar það 73 tonn fiskjar með 17.5 tonnum af ís, auk fullra olíugeyma. Skipið mun síðar líklega stunda togveiðar. Skipstjóri skipsins er Kristján Pétursson, áður stýrimaður á v.s. Eldborg, sem er eign sama félags.

Sjómannablaðið Víkingur. 6-7 tbl. 1 júlí 1944.


Hafborg MB 76 við bryggju á Siglufirði.                                                    (C) Sigurgeir B Jónasson.

 Tvö fiskiskip bætast við flota Bolvíkinga

            Rún h.f. kaupir 100 tonna skip
  Völusteinn h.f. lætur smíða 50 tonna skip

Nýlega hefur Rún h.f. í Bolungarvík, en framkvæmdastjóri þess og aðaleigandi er Einar Guðfinnsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, fest kaup á skipinu Hafborg frá Borgarnesi, sem er 100 smálestir að stærð og er með 240 hestafla Lister-dieselvél. Hafborg hefur nú hlotið nýtt nafn, Heiðrún, og er skrásetningarnúmer hennar ÍS 4. Heiðrún er komin til Bolungarvíkur og er nú um það bil að hefja róðra með línu, en þegar líður á veturinn er ætlunin að skipið fari á togveiðar. Skipstjóri er Halldór G. Halldórsson og stýrimaður Eggert Sigurmundsson.
Þá er Völusteinn h.f. í Bolungarvík, framkvæmdastjóri Guðfinnur Einarsson, en aðalhluthafi þess félags er Einar Guðfinnsson, að láta byggja skip í Fredriksund í Danmörku. Er það 50 tonna skip, búið öllum nýtízku siglingartækjum. Vonir standa til að skip þetta komi til landsins í apríl n.k. Það er ekki að efa, að Bolvíkingum er mikill fengur að komu þessara skipa og er það eftirtektarvert að á tímum erfiðleika og allskyns ófarnaðar hjá bátaútgerðinni, skuli vera hægt að lyfta slíku Grettistaki sem þessu. Mikil er gæfa Bolungarvíkur, að eiga slíka einstaklinga, sem hafa bæði kjark, áræði og trú á framtíð byggðarlags síns. Kjarkmiklir og dugandi einstaklingar eru ávalt traustir hornsteinar hvers þjóðfélags. Það er einlæg ósk Vesturlands, að bæði þessi skip verði eigendum, sjómönnum og öðrum Bolvíkingum til arðs og gæfu.

Vesturland. 1 tbl. 16 janúar 1953.


25.03.2018 06:58

Snæfugl SU 20. TFMQ.

Vélskipið Snæfugl SU 20 var smíðaður í Landskrona í Svíþjóð árið 1946 eftir teikningu Bárðar Tómassonar. Eik. 79 brl. 215 ha. Atlas díesel vél. Eigandi var Snæfugl h/f á Búðareyri (Reyðarfirði) frá október sama ár. Ný vél (1951) 240 ha. Lister díesel vél. Skipið sökk um 4 sjómílur út af Seley í mynni Reyðarfjarðar 30 júlí árið 1963. Áhöfnin, 10 menn, bjargaðist naumlega í gúmmíbjörgunarbát og var síðan bjargað um borð í vélskipið Guðmund Péturs ÍS 1 frá Bolungarvík. Snæfugl var á heimleið með um 800 tunnur af síld og talið var að stíur í lest hafi gefið sig.
Snæfugl SU 20 var einn af sjö bátum sem smíðaðir voru eftir þessari teikningu Bárðar. Fimm þeirra fórust á rúmsjó og einn þeirra brann.


Snæfugl SU 20 í Vestmannayjahöfn.           (C) Torfi Haraldsson.   Úr safni Tryggva Sigurðssonar.

       Svíþjóðarbátur til Búðareyrar

Í gær kom hingað til Búðareyrar einn Svíþjóðarbátur. Hann er rúmlega 80 smálestir, hefur 215 ha. Atlas-dieselvél. Ganghraði um 9 mílur. Hann fer væntanlega á síldveiðar í dag. Bátur þessi heitir Snæfugl, eign samnefnds útgerðarfélags. Skipstjóri á leiðinni upp var Júlíus Kemp, en skipstjóri í sumar verður Bóas Jónsson frá Eyri. Báturinn reyndist vel á leiðinni hingað. Var komu bátsins mjög fagnað og fánar dregnir að hún. Bátur þessi er smíðaður í Landskrona í Svíþjóð, en á leiðinni hingað kom hann við í Álaborg og tók þar sementsfarm.

Þjóðviljinn 17 júlí 1946.


Snæfugl SU 20 í höfn á Reyðarfirði með fullfermi síldar.                           (C) Geir Gunnlaugsson.

   Eitt af systurskipum Borgeyjar sent
       til Austurlands án rannsóknar

       Forseti Slysavarnafélagsins var á móti því,
      að báturinn færi áður en rannsókninni lýkur 

Snæfugl frá Reyðarfirði, eitt af systurskipum "Borgeyjar", fór í gær héðan frá Reykjavík með vörur til Austfiarðahafna; Voru um það skiptar skoðanir, hvort skipið skyldi leggja úr höfn áður en rannsókninni á sjóhæfni þessara báta er lokið. Var forseti slysavarnafélagsins eindregið á móti því, að báturinri fengi að fara úr höfn, en skipaskoðunarstjóri taldi ekki ástæðu til að stöðva bátinn.
Blaðið átti í gær tal við slysavarnafélagið um þetta mál og taldi það vítavert, að skipinu skyldi leyft að hlaða hér vörur og flytja þær til Austfjarða, áður en rannsókn á sjóhæfni skipsins hefur farið fram. Taldi það skyldu skipaskoðunarstjóra að stöðva skipið og sjá svo um, að systraskip "Borgeyjar'' væru ekki í förum fyrr en rannsókn á þeim hefði farið fram, en eins og kunnugt er hefur samgöngumálaráðherra skipað nýja rannsóknarnefnd í tilefni Borgeyjarslyssins, og á hún sem fyrst að ljúka rannsókn á sjóhæfni allra Svíþjóðarbátanna, sem eru af sömu gerð og Borgey var. Blaðið sneri sér síðan til Ólafs Sveinssonar skipaskoðunarstjóra og spurðizt fyrir um álit hans á þessu máli. Kvaðst skipaskoðunarstjóri ekki sjá ástæðu til að stöðva "Snæfugl" enda hefði hann farið um borð í skipið og fullvissað sig um hleðslu þess. Sagðist hann hafa bannað, að hafa dekklest á skipinu, og væri hleðslan ekki meiri en svo, að fríborðið væru tveir plankar. Sagðist skipaskoðunarstjóri að sjálfsögðu hafa leyfi til að stöðva skip, ef um ofhleðslu væri að ræða, eða ef hleðsla þeirra væri kærð; en um slíkt væri ekki að ræða í þessu sambandi.

Alþýðublaðið. 22 nóvember 1946.


Snæfugl SU 20. Líkan Gríms Karlssonar.                                                  (C) Þórhallur S Gjöveraa.


Snæfugl SU 20 í kröppum sjó.                                                     (C) Ljósmyndasafn Eskifjarðar.


Snæfugl SU 20. Síðasta kastið. Það var skipverji á Skagaröst KE sem tók þessa ljósmynd.


Snæfugl SU 20. Stutt í endalokin.                                                           Ljósmyndari óþekktur.


Vélskipið Guðmundur Péturs ÍS 1 bjargaði áhöfninni af  Snæfugli. Guðmundur Péturs var einn af hinum svokölluðu Tappatogurum, smíðaður í Stralsund í Austur Þýskalandi árið 1958 eftir teikningu Hjálmars R Bárðarsonar.   (C) Snorri Snorrason.  Úr safni Atla Michelsen.

          Vélskipið Snæfugl SU 20

                      Sökk á 5 mínútum
         Talað við skipstjóra björgunarskipsins

Vélbáturinn Snæfugl, SU 20, fórst klukkan 22 í kvöld um 4 mílur suðsuðaustur af Seley. Skipið var á leið inn með afla, er veður versnaði, og bar slysið mjög brátt að. Skipstjórinn gat rétt kallað út, að skipið væri að sökkva og gafst enginn tími til þess að gefa upp staðarákvörðun, en bað 250 tonna stálskip, sem væri ný farið fram hjá sér, að koma strax til hjálpar. Síðan heyrðist ekkert til Snæfuglsins, en skipstjórinn á 250 lesta stálskipinu hafði tekið vel eftir, er hann sigldi fram hjá Snæfuglinum og sneri þegar í stað við. Það var Trausti Gestsson á Guðmundi Péturs frá Bolungarvík og örskömmu síðar fann hann gúmbát Snæfugls á sjónum. Til allrar hamingju voru allir skipverjar Snæfugls heilir á húfi í bátnum og voru þeir teknir um borð í Guðmund Péturs. Guðmundur Péturs kallaði á Gunnar, SU 139, sem einnig er 250 lesta stálskip og leituðu bæði skipin nokkra stund á staðnum, sem Snæfugl sökk á, ef ske kynni, að nótin kæmi upp, en er Guðmundur Péturs lagði af stað til lands, hafði sú leit ekki borið árangur. Guðmundur Péturs var væntanlegur með skipbrotsmenn inn til Reyðarfjarðar um eitt leytið í nótt.
Snæfugl SU 20 var 79 tonna eikarbátur, byggður í Landskrona í Svíþjóð árið 1946, en systurskip hans hafa mjög týnt tölunni. Skipstjóri á Snæfugli var Bóas Jónsson frá Reyðarfirði, en eigandi Snæfugl h.f., Reyðarfirði. Við náðum tali af Trausta Gestssyni skipstjóra á Guðmundi Péturs, er hann átti eftir um klukkustundar siglingu til Reyðarfjarðar í nótt.  Ja, þetta fór vel úr því sem komið var, sagði Trausti. Það er orðið slæmt veður hérna, Snæfuglinn var á leið inn með um 700 tunnur en við vorum með svo gott sem tómt skip, aðeins 80 tunnur. Við vorum nýbúnir að fara fram hjá Snæfuglinum, þegar hann kallaði út, að hann væri að sökkva og snerum náttúrlega strax við. Við vorum svo nýfarnir framhjá honum, að við fundum mennina strax, þótt þeir hefðu engan tíma haft til að gefa upp staðarákvörðun. Þeir voru 10 á og komust allir í gúmbátinn heilu og höldnu, aðeins einn blotnaði í fæturna.
Það voru aðeins liðnar um tíu mínútur frá því að hann kallaði og þar til við fundum gúmbátinn og þá var Snæfugl steinsokkinn. Þetta hefur borið brátt að, en þó ekki meira en svo, að þeir hafa náð að komast upp og hafa þó sjálfsagt flestir verið niðri og a. m. k. sumir í kojunum. Annars vil ég ekki segja mikið um þetta, þeir segja frá því í sjóprófunum, hvað komið hefur fyrir. Við leituðum dálítið að nótinni, þar sem Snæfugl sökk, ásamt Gunnari SU, en hún var ekki komin upp, er við snerum inn til Reyðarfjarðar með mennina.

Tíminn. 31 júlí 1963.24.03.2018 04:49

2891. Kaldbakur EA 1 á leið í Barentshafið.

Togari Útgerðarfélags Akureyringa, Kaldbakur EA 1 hélt af stað frá Dalvík í gær áleiðis til veiða í Barentshafið. Haukur Sigtryggur Valdimarsson sendi mér þessa myndasyrpu af Kaldbak þegar hann lét úr höfn á Dalvík og sigldi út Eyjafjörðinn í blíðunni í gær.

2891. Kaldbakur EA 1 TFCD á útleið frá Dalvík í gær.

2891. Kaldbakur EA 1.

2891. Kaldbakur EA 1.

2891. Kaldbakur EA 1.

2891. Kaldbakur EA 1.

2891. Kaldbakur EA 1.

2891. Kaldbakur EA 1 heldur til hafs áleiðis í Barentshafið.        (C) Haukur Sigtryggur Valdimarsson.


22.03.2018 05:50

2890. Akurey AK 10 bíður löndunar í Örfirisey.

Ég tók þessar myndir af Akurey AK 10 í gærmorgun þar sem togarinn bíður löndunar við Granda bryggjuna í Örfirisey. Veit ekki hvað þeir voru að fiska en skipið er talsvert sígið að framan. Fallegt skip Akurey.


2890. Akurey AK 10. TFJH.


2890. Akurey AK 10. TFJH.


2890. Akurey AK 10. TFJH.                                                (C) Þórhallur S Gjöveraa. 21 mars 2018.

19.03.2018 20:10

2889. Engey RE 1 í slipp.

Engey RE 1 í slippnum í Reykjavík nú í kvöld. Ekki veit ég út af hverju skipið er komið upp, hvort það sé í einhverri skoðun eða eftirliti. Það er rúmt ár síðan Engey kom til landsins. Fallegur skrokkurinn og samsvarar sér vel. Glæsilegt skip Engey RE 1.


2889. Engey RE 1. TFJG. Í slippnum nú í kvöld.


2889. Engey RE 1.


2889. Engey RE 1.


2889. Engey RE 1.


2889. Engey RE 1.


Engey og Cape Race í Slippnum.                                       (C) Þórhallur S Gjöveraa. 19 mars 2018.


18.03.2018 09:23

2220. Svalbakur EA 2. TFCL.

Svalbakur EA 2 var smíðaður hjá Örskov Staalskibswærft A/S í Frederikshavn í Danmörku árið 1989 fyrir National Sea Products á Nýfundnalandi, hét Cape Adair. 1.419 brl. 4.484 ha. MaK 9M453C, 3.332 Kw. Smíðanúmer 171. Selt í apríl 1994, Útgerðarfélagi Akureyringa h/f á Akureyri, hét Svalbakur EA 2. Árið 1997 fær skipið nafnið Svalbakur ROS 810, sami eigandi. Hét Svalbakur ÞH 6 frá árinu 1999 með heimahöfn á Raufarhöfn. Skipið var leigt / selt til Færeyja árið 2000, hét þar Ocean Pride VN 555 og var gert út frá Signaböur á austurströnd Straumeyjar í Færeyjum. Skipið heitir Newfound Pioneer og er gert út frá St. John á Nýfundnalandi í dag.


2220. Svalbakur EA 2 við komuna til Akureyrar 22 apríl 1994.                      (C) Snorri Snorrason.


Cape Adair að verða Svalbakur EA 2 í Halifax.                          (C) Útgerðarfélag Akureyringa hf.


Svalbakur EA 2 sjósettur eftir nafnabreytinguna í Halifax.            (C) Útgerðarfélag Akureyringa hf.

      Mikill fjöldi fólks skoðaði Svalbak EA 2                      Fyrsta skrefið til endurnýjunar stigið

Nýr togari, Svalbakur EA-2, bættist í togaraflota Akureyringa sl. föstudag. Töluverður mannfjöldi hafði safnast saman þegar skipið lagði að. Við komu skipsins sagði stjórnarformaður Útgerðarfélags Akureyringa hf., Halldór Jónsson bæjarstjóri, m.a.:
"Við stöndum nú á tímamótum. Þau skip sem Útgerðarfélagið hefur keypt á undanförnum árum hafa öll tengst kaupum á veiðiheimildum til að styrkja okkar stöðu og viðhalda möguleikum okkar til að nýta okkar vinnslugetu. En nú er þessu öðru vísi farið. Það er orðið tímabært að hefja markvissa endurnýjun á okkar fiskiskipum sem mörg eru orðin nokkuð gömul. Fyrsta skrefið hefur verið stigið með kaupum á þessu skipi og með því opnast möguleikar á að takast á við ný verkefni.
Svalbakur er smíðaður í Danmörku árið 1989 og er sérstaklega styrktur til siglingar í ís, auk þess að vera vel búinn tækjum og búnaði. Svalbakur er eitt stærsta og fullkomnasta fiskiskip Íslendinga. Þróunin í veiðum er sú að sífellt er sótt lengra og lengra og því nauðsynlegt að aðlaga veiðitækin að þeirri þróun. Með þessu skipi opnast möguleikar til veiða á úthafinu og á rækju. Það er ósk okkar að Svalbakur eigi eftir að færa mikla björg í bú".

Dagur. 26 apríl 1994.


Newfound Pioneer heitir skipið í dag.                                     (C) Haukur Sigtryggur Valdimarsson.


2220. Svalbakur EA 2. Fyrirkomulagsteikning.                                (C) Ægir. 1 júní 1994.

                  Svalbakur EA 2

Nýr skuttogari bottist við flota Akureyringa 22. apríl sl., en þann dag kom Svalbakur EA 2 í fyrsta sinn til heimahafnar. Skuttogari þessi, sem áður hét Cape Adair, er smíðadur árið 1989 fyrir Kanadamenn hjá Qrskov Christensens Staalskibsvorft A/S í Frederikshavn í Danmörku, smíðanúmer 171 hjá stöðinni. Hönnun skipsins var í höndum Nordvestconsult A/S í Álesund í Noregi. Svalbakur EA er frystitogari með heilfrystilínu og rokjuvinnslulínu. Skipið er storsta skip íslenska fiskiskipaflotans, ívið skrokkstærra en Arnar HU, sem kemur fram í meiri dýpt að þilförum, og þá er aðalvélin sú aflmesta í fiskiskipaflotanum. Skipið var smíðað undir eftirliti Germanischer Lloyd, en fært yfir í Lloyd's Register, og er smíðað í mjög háum ísklassa, og er einnig með flokkun á vaktfrítt vélarúm. Eftir að skipið kom til landsins voru gerðar ákveðnar breytingar á búnaði á vinnsluþilfari. Hinn nýi Svalbakur EA kemur í stað Svalbaks EA 302 (sk.skr.nr. 1352), 781 rúmlesta skuttogara, smíðaður árið 1969, en keyptur til landsins árið 1973. Þess má geta að umræddur togari var flakavinnslutogari, þegar hann var keyptur til landsins, en sá búnaður tekinn úr honum. Jafnframt hverfur úr rekstri frystitogarinn Guðmunda Torfadóttir VE (2191), sem keyptur var til landsins á sl. ári, og lítill trébátur. Svalbakur EA er í eigu Útgerðarfélags Akureyringa hf. Skipstjóri á skipinu er Kristján Halldórsson og yfirvélstjóri Bergur Bergsson. Framkvomdastjóri útgerðar er Gunnar Ragnars.
Mesta lengd 67.00 m
Lengd milli lóðlína 59.30 m
Breidd (mótuð) 14.00 m
Dýpt að efra þilfari 9.00 m
Dýpt að neðra þilfari 6.20 m
Eigin þyngd 2.067 tonn.
Særými (djúprisra 6.20 m)
3.308 tonna burðargeta (djúprista 6.20 m)
1.241 tonna Lestarrými (undirlest) 1.175 m3
Lestarrými (milliþilfarslest) 145 m3
Brennsluolíugeymar 657.4 m3
Ferskvatnsgeymar 48.0 m3 Stafnhylki (sjókjölfesta) 64.6 m3
Andveltigeymir (brennsluolía) 94.0 m3
Brúttótonnatala 2.291 BT Rúmlestatala 1.419 Brl.
Skipaskrárnúmer 2220.

Ægir. 6 tbl. 1 júní 1994.

Heimild: Haukur Sigtryggur Valdimarsson.


17.03.2018 08:33

616. Jón Guðmundsson KE 4. TFNY.

Vélskipið Jón Guðmundsson KE 4 var smíðaður hjá Schlichting Werft í Lubeck-Travemunde í Þýskalandi árið 1960 fyrir Ólaf Lárusson útgerðarmann í Keflavík. Eik. 68 brl. 400 ha. MWM díesel vél. Skipið var selt 10 júní 1964, Meitlinum h/f í Þorlákshöfn, hét Ísleifur ÁR 4. Selt 7 desember 1971, Bakkaskipi h/f á Eyrarbakka, hét Askur ÁR 13. Ný vél (1976) 425 ha. Caterpillar díesel vél. 11 júlí var Byggðasjóður eigandi skipsins. Selt 15 maí 1981, Herði Bjarnasyni á Ísafirði, hét Guðbjörg ST 17. Frá 18 maí 1981 hét skipið Laufey ÍS 251. Frá sama tíma var skipið skráð á Byggðasjóð. Selt 21 október 1982, Friðrik Friðrikssyni, Sveini Sveinssyni, Jóhannesi Friðrikssyni og Hauki Jónassyni á Siglufirði, hét Dagur SI 66. Selt 18 desember 1985, Flóa h/f á Patreksfirði, hét Egill BA 77. Selt 14 júlí 1987, Stefáni Rögnvaldssyni á Dalvík, hét Stefán Rögnvaldsson EA 345. Ný vél (1988) 510 ha. Caterpillar díesel vél, 375 Kw. Skipið var selt árið 2008, Skarfakletti ehf á Blönduósi, hét Stefán Rögnvaldsson HU 345. Árið 2011 er nafni skipsins breytt, hét þá Stefán HU 38, sami eigandi. Selt sama ár Reddingu ehf á Flateyri, hét Markús ÍS 777. Skipið sökk við bryggju á Flateyri 3 ágúst 2013 en náðist upp stuttu síðar. Það var svo 19 september sama ár þegar Kristbjörg ÍS 177 var með Markús í drætti frá Flateyri til Ísafjarðar, en þar átti að rífa skipið, að það sökk endanlega út af Sauðanesi.


616. Jón Guðmundsson KE 4.                                   (C) Snorri Snorrason. Úr safni Atla Michelsen.

     Fimmti nýi báturinn til Keflavíkur

Keflavík, 4. apríl. Nýr bátur kom í morgun til Keflavíkur, Jón Guðmundsson KE 4. Hann er smíðaður í Travemunde í Þýzkalandi eftir teikningu Tryggva Gunnarssonar frá Akureyri. Í bátnum er 400 ha. Mannheim dieselvél og öll nýjustu og beztu tæki til siglinga og fiskleitar.
Skipið reyndist mjög vel á heimleið. Skipstjóri er Arnbjörn Ólafsson, sonur Ólafs Lárussonar eiganda bátsins, og verður hann einnig fiskiskipstjóri. Hann fer á netaveiðar á morgun. Þetta er 5 nýi báturinn, sem kemur til Keflavíkur á þessari vertíð.

Morgunblaðið. 12 apríl 1960.


616. Jón Guðmundsson KE 4. Líkan Gríms Karlssonar.                             (C) Þórhallur S Gjöveraa.


616. Stefán Rögnvaldsson EA 345.                                                 (C) Hafþór Hreiðarson.


616. Markús ÍS 777.                                                                         (C) Jón Steinar Sæmundsson.

      Markús ÍS sökk í Flayteyrarhöfn

Trébáturinn Markús ÍS sökk í Flateyrarhöfn aðfararnótt sunnudags en lensidæla skipsins var ekki í gangi. Guðmundur M. Kristjánsson, yfirmaður hafna Ísafjarðarbæjar, segir bátinn á ábyrgð eigenda sinna og var hann í þeirra umsjá. Reyna átti að ná bátnum upp á þriðjudag. Markús er gamall trébátur sem var smíðaður árið 1960 og hefur ekki verið gerður út í nokkurn tíma.

Bæjarins besta. 8 ágúst 2013.


616. Markús ÍS 777 sokkinn í höfninni á Flateyri.                                              (C) Páll Önundarson.

      Markús ÍS sökk út af Sauðanesi

Þann 19. september 2013 var Markús ÍS 777 í drætti við Sauðanes. Veður: NV 8 m/sek. Það var Kristbjörg ÍS 177 sem var á leiðinni með Markús ÍS frá Flateyri til Ísafjarðar en þar átti hann að fara í niðurrif. Þegar bátarnir voru staddir út af Sauðanesi slitnaði dráttartaugin og eftir nokkurn tíma tókst að koma annarri taug á milli þeirra aftur en þá var Markús ÍS orðinn talsvert siginn. Fljótlega eftir að lagt var að stað aftur sökk Markús ÍS á stað 66°06'52N og 23°40'17V. (Markús ÍS sökk við bryggjuna á Flateyri þann 3. ágúst 2013 eftir að hafalegið þar síðan í mars 2012). Málið hefur ekki verið tekið fyrir.

Rannsóknarnefnd sjóslysa.


12.03.2018 17:56

2894. Björg EA 7 hélt í sinn fyrsta túr í gær.

Samherjatogarinn Björg EA 7 hélt í sinn fyrsta túr í gær. Skipið kom til landsins í október s.l. og hefur Slippstöðin á Akureyri unnið að uppsetningu á vinnslubúnaði á millidekki og í lest skipsins. Björg EA 7 var smíðuð hjá Cemre Shipyard í Yalova / Istanbúl í Tyrklandi árið 2017. 2.081 Bt. 2.203 ha. Yanmar vél, 1.620 Kw. Eins og áður segir, hélt skipið út í gær í sína fyrstu veiðiferð og óska ég þeim gæfu og góðu gengi, enda með nýtt og glæsilegt skip í höndunum. Þessar myndir tók bróðir minn, Alexander S Gjöveraa á Akureyri af skipinu, sennilega í haust stuttu eftir að það kom til landsins. Var búinn að setja inn myndir af Björgu sem Haukur Sigtryggur sendi mér í haust, en mér leiðist það nú ekki að birta myndir af fallegum skipum.


2894. Björg EA 7. TFKO.


2894. Björg EA 7 við bryggju á Akureyri.


2894. Björg EA 7.


2894. Björg EA 7. Sér í 2891. Kaldbak EA 1 til vinstri.


2894. Björg EA 7. Glæsilegt skip.                                      (C) Myndir: Alexander Smári Gjöveraa.

11.03.2018 08:05

2949. Jón Kjartansson SU 111. TFFF.

Nóta og togskipið Jón Kjartansson SU 111 var smíðaður hjá Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S í Flekkefjord í Noregi árið 2003 fyrir Charisma Fishing Company Ltd í Leirvík á Hjaltlandseyjum. Hét Charisma LK 362. 2.424 Bt. 8.158 ha. Wartsiila vél, 6.000 Kw. Eskja h/f á Eskifirði keypti skipið í maí á síðasta ári og er það gert út á loðnu og kolmunnaveiðar. Skipstjóri á Jóni Kjartanssyni SU 111 er Grétar Rögnvarsson. Haukur Sigtryggur Valdimarsson tók þessar myndir þegar skipið kom til hafnar á Dalvík í gær. Þakka ég honum kærlega fyrir sendinguna.

2949. Jón Kjartansson SU 111 við bryggju á Dalvík í gær.


2949. Jón Kjartansson SU 111 á leið til hafnar á Dalvík.

Eskja kaupir uppsjávarskipið Charisma                 frá Hjaltlandseyjum

Eskja hf. hefur gengið frá samningi um kaup á nýju uppsjávarskipi frá Lerwick á Hjaltlandseyjum. Skipið heitir Charisma, byggt 2003 í Noregi og er 70,7 metrar á lengd og 14,5 metrar á breidd. Aðalvél skipsins er MAK 6.000 kw og 8.160 hestöfl.
Skipið ber 2.200 rúmmetra í 9 tönkum með RSW kælingu og mun koma til með að leysa af hólmi aflaskipið Jón Kjartansson SU 111 sem kominn er til ára sinna en hefur þjónað félaginu vel í gegnum tíðina. Charisma mun heita Jón Kjartansson og reiknað með að Eskja fái skipið afhent í byrjun júlí.
Nýr Jón Kjartansson mun afla hráefnis í nýtt uppsjávarfrystihús sem tekið var í notkun í nóvember á síðasta ári og fyrirhugað er að það fari á makrílveiðar í byrjun ágúst næstkomandi.

Vefsíða Eskju. 7 júní 2017.2949. Jón Kjartansson SU 111 á leið til hafnar á Dalvík.


2949. Jón Kjartansson SU 111 í höfn á Dalvík.

               Alli ríki og foreldrar hans

Mikl­ar breyt­ing­ar hafa orðið á skipa­kosti Eskju á Eskif­irði á einu ári. Fjár­fest hef­ur verið í nýrri skip­um, sem nú eru öll á mak­ríl­veiðum í síld­ars­mugunni norðaust­ur af land­inu. Nöfn skip­anna eru gam­al­kunn úr út­gerðar­sögu Eskifjarðar og hafa mikla þýðingu í sögu bæj­ar­fé­lags­ins. Um leið eru þau ná­tengd aðal­eig­end­um fjöl­skyldu­fyr­ir­tæk­is­ins Eskju, þeim Björk Aðal­steins­dótt­ur og Þor­steini Kristjáns­syni. Í lok ág­úst í fyrra gekk Eskja frá kaup­um á norska upp­sjáv­ar­veiðiskip­inu Li­bas, sem var eitt af stærstu fiski­skip­um norska flot­ans, 94 metr­ar að lengd og tæp­ir 18 metr­ar á breidd. Skipið fékk nafnið Aðal­steinn Jóns­son SU 11, en eldra frysti­skip með sama nafni var selt til græn­lenska út­gerðarfyr­ir­tæk­is­ins Arctic Prime Fis­heries, sem aft­ur seldi það til Rúss­lands. Útgerðarfyr­ir­tækið Brim hf. er hlut­hafi í græn­lenska fyr­ir­tæk­inu.
Upp í kaup­in á Aðal­steini Jóns­syni gekk græn­lenska upp­sjáv­ar­skipið Qa­vak GR 21 og fékk það nafnið Guðrún Þor­kels­dótt­ir SU 211. Það er rúm­lega 60 metra langt, smíðað 1999 í Nor­egi.
Í sum­ar keypti Eskja síðan upp­sjáv­ar­skipið Char­isma frá Hjalt­lands­eyj­um, en það er byggt í Nor­egi 2003 og er 70,7 metr­ar á lengd. Skipið fékk nafnið Jón Kjart­ans­son SU 111, en eldra skip með sama nafni er til sölu.
Daði Þor­steins­son Kristjáns­son­ar er skip­stjóri á Aðal­steini Jóns­syni, Grét­ar Rögn­vars­son er skip­stjóri á Jóni Kjart­ans­syni og Hjálm­ar Ingva­son er með Guðrúnu Þor­kels­dótt­ur. Skip­in afla öll hrá­efn­is fyr­ir nýtt upp­sjáv­ar­frysti­hús Eskju á Eskif­irði sem tekið var í notk­un í nóv­em­ber á síðasta ári. Stjórn­ar­formaður Eskju er Erna Þor­steins­dótt­ir.
Svo aft­ur sé vikið að nöfn­um skip­anna þá hóf Aðal­steinn Jóns­son snemma störf við út­gerð og eignaðist fyrst hlut í bát árið 1946. Árið 1960 tók hann við stjórn Hraðfrysti­húss Eskifjarðar og var for­stjóri fram til árs­ins 2000. For­eldr­ar hans voru Jón Kjart­ans­son póst­ur og Guðrún Þor­kels­dótt­ir hús­freyja og áttu þau sam­an sex börn. Aðal­steinn var þeirra næstyngst­ur. Nöfn skip­anna þriggja eru því sótt til Aðal­steins, Jóns og Guðrún­ar.
Í minn­inga­punkt­um um Aðal­stein seg­ir að rekst­ur fyr­ir­tæk­is­ins hafi ein­kennst af bjart­sýni og áræði Aðal­steins, sem snemma fékk viður­nefnið Alli ríki. Fyr­ir­tækið var jafn­an stærsti vinnu­veit­andi í byggðarlag­inu.
Í lok sjötta ára­tug­ar­ins eignaðist fé­lagið sitt fyrsta skip, Hólma­nes, sem var 130 tonna stál­bát­ur smíðaður í Nor­egi, og var gert út á línu- og neta­veiðar, svo og á síld­veiðar. Á ár­un­um 1962-1970 eignaðist fé­lagið nokk­ur skip af stærðinni 150-260 tonn, sem gerð voru út á línu- og neta­veiðar, síld­veiðar og tog­veiðar.
Í sér­stöku fé­lagi bræðranna Aðal­steins og Krist­ins Jóns­son­ar, sem lengi var stjórn­ar­formaður Hraðfrysti­húss Eskifjarðar, voru gerð út skip­in Jón Kjart­ans­son og Guðrún Þor­kels­dótt­ir og voru bæði mik­il afla­skip, ekki síst á síld.
1967-1968 hvarf síld­in af Íslands­miðum, en nokkr­um árum síðar hóf­ust veiðar á loðnu til bræðslu. Eft­ir því sem þær veiðar juk­ust var talið nauðsyn­legt að fyr­ir­tækið eignaðist skip til hrá­efnisöfl­un­ar og árið 1978 keypti fé­lagið 780 tonna skip er fékk nafnið Jón Kjart­ans­son SU-111, skip­stjóri Þor­steinn Kristjáns­son. 1982 keypti fé­lagið annað skip, 360 tonn, er fékk nafnið Guðrún Þor­kels­dótt­ir SU-211. Hætt var að gera það skip út 2003.
Eft­ir því sem árin liðu urðu breyt­ing­ar í út­gerð og áhersl­um og skipa­kosti sömu­leiðis. Auk­in áhersla var lögð á vinnslu á loðnu, síld og öðrum upp­sjáv­ar­teg­und­um. Nýtt upp­sjáv­ar­skip kom til Eskifjarðar 2006 og fékk nafnið Aðal­steinn Jóns­son. Þá var hins veg­ar ekki að finna Guðrúnu Þor­kels­dótt­ur í flota Esk­firðinga, en það breytt­ist aft­ur í sum­ar. Alli ríki og for­eldr­ar hans hafa því öll verið á sjó síðustu vik­urn­ar. Auk upp­sjáv­ar­skip­anna hef­ur Eskja frá 2010 gert út línu­bát­inn Haf­dísi SU 220
.

Morgunblaðið. 28 september 2017.


Grétar Rögnvarsson skipstjóri í brúarglugganum.           (C) Myndir: Haukur Sigtryggur Valdimarsson.


Charisma LK 362.                                                                                                (C) Richard Paton.

     Jón Kjartansson klár eftir breytingar

Seint í gærkveldi hélt hinn nýi Jón Kjartansson SU 111 frá Akureyri áleiðið til heimahafnar á Eskifirði og mun stefnan vera sett á loðnuveiðar á allra næstu dögum.  Skipið hefur verið í miklum breytingum frá því í byrjun nóvember hjá Slippnum á Akureyri.
Eru þær helstar að settur hefur verið nótabúnaður í skipið sem ekki var áður, búin var til nótaskúffa  settur niðurleggjari, ný kraftblökk og nótarör ásamt öðrum verkum sem tengjast svona stóru verki en alls tók verkið á þriðja mánuð.
Skipið var keypt frá Hjaltlandseyjum á síðasta ári og hét Carisma LK 362 og er 70.7 metrar á lengd 14.5 á breidd og 2.424 brúttótonn. það er smíðað árið 2003 og er nánast eins og nýtt, allar vistarverur mjög glæsilegar sem og brúin sem er vel búinn tækjum.

Kvótinn.is 15 febrúar 2018.
10.03.2018 14:29

E. s. Muggur. LBQT.

Gufuskipið Muggur var smíðað í Þýskalandi árið 1897. Stál. 75 brl. 150 ha. 2 þennslu gufuvél. Eigandi var P.J. Thorsteinsson & Co á Bíldudal frá 24 apríl 1898. Selt til Noregs og tekið af skrá 2 janúar árið 1901. 
Árið 1898 keypti Pétur lítið gufuskip. Það skip skírði hann gælunafni sonar síns, Muggs. Pétur gerði skipið út á doríuveiðar með lóðir og var sá veiðiskapur nýmæli hér við land. Þessi veiðiskapur hentaði vel á fiskibönkunum við Nýfundnaland og Labrador, þar sem veður er stillt, en á Íslandsmiðum var þessi tilraun dæmd til að mistakast. Dönsku skipstjórarnir voru heldur ekki öflugustu mennirnir til að gera þá tilraun arðbæra, og mun Pétur hafa gefist upp á þessari nýbreytni eftir eitt sumar. Muggur komst þá í íslenska fiskveiðisögu sem fyrsta gufuskip Íslendinga, sem gert var út til lóðaveiða, en Súlan, sem Konráð Hjálmarsson gerði út frá Mjóafirði austur, hið næsta. Pétur mun hafa notað Mugg nokkuð til flutninga en seldi hann eftir tvö ár úr landi.


Gufuskipið Muggur.                                                                                         Ljósmyndari óþekktur.


Bíldudalur sumarið 1886.                                                                                   Mynd úr safni mínu.


             Gufuskipið "Muggur"

Gufuskipið "Muggur", eign hr kaupmanns P. J. Thorsteinssonar & Co á Bíldudal, er nú þegar byrjaður fiskiveiðar, kvað hann jafnan veiða á eða nærri Bolungarvíkurmiðum, og beita þar niður lóðir með nýrri síld. Þykir Bolvíkingum þetta slæmur gestur, og segja hann spilla fyrir veiðum almennings hér, þar sem enginn hafi slíka beitu að bjóða.

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi. 16 febrúar 1899.


07.03.2018 19:39

2889. Engey RE 1 á útleið í dag.

Tók þessa myndasyrpu af Engey RE 1 þegar skipið var á útleið. Sannarlega glæsilegt skip og ekki spillti veðrið fyrir. Sannarlega fallegt veðrið í höfuðborginni í dag.


2889. Engey RE 1 á útleið.


2889. Engey RE 1 á útleið.


2889. Engey RE 1 á útleið.


2889. Engey RE 1 á útleið.                                                   (C) Þórhallur S Gjöveraa. 7 mars 2018.
Flettingar í dag: 222
Gestir í dag: 9
Flettingar í gær: 693
Gestir í gær: 60
Samtals flettingar: 852280
Samtals gestir: 62759
Tölur uppfærðar: 18.6.2024 01:46:01